آدرس آدرس بیمارستان :

خیابان آزادگان (24 متری) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
_____________________________________________________________________

تماس با ما شماره تماس:

0612222818 

0612222922 

 _____________________________________________________________________


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0