نام واحد :مددکاری 

مسئول واحد:محترم آرویش

Social workerنام انگیلیسی:

تلفن مستقیم: 06132227984

تلفن داخلی: 3255

زمان ارائه خدمات:

صبح از ساعت 14-8

عصر از ساعت20-14

روزهای تعطیل ساعت 14-8

تعداد مددکاران: 4 مددکار

خدماتی که در واحد انجام می شود :

1-موسسه خیریه حامیان یاری رسان در راستای ارائه خدمات به بیماران نیاز مند

2-سرکشی در بخش ها و پیگیری بیماران فاقد بیمه

3- معرفی بیماران زیر 17 سال به موسسه خیریه حس مهر

4-اعلام اخبار ناگوار به خانواده

5-ارسال نامه برای بیماران تصادفی جهت گرفتن کروکی

6-پیگیری بیماران زندانی از زمان بستری بیماران تا ترخیص آنها

HIS7-ثبت پروتکل های مددکاری در

8-ارسال آمارماهیانه  پروتکل های مددکاری به معاونت درمان

9-ارسال آمارماهیانه  تخفیفات مددکاری به معاونت درمان

10-ثبت تخفیفات مددکاری برای بیماران که مشکل نازائی

11-ثبت تخفیفات برای بیماران بین بیمارستانی

12-هماهنگی با مراکز بهزیستی و کمیته امداد در راستای تحقق هزینه های بیماران بستری

13-پیگیری بیماران دارای بیماری های  خاص و صعب العلاج و نادر

14- پیگیری بیماران اعزامی از بسیج جامع پزشکی

15-بیمه کردن بیماران فاقد بیمه

16- پیگیری بیماران مجهول الهویه و کارتن خواب

17- شناخت بیماران پر خطر

18- تهیه لباس برای بیماران مجهول الهویه

19-تهیه شیر خشک و پوشاک برای نوزادان بی سرپرست یا بد سرپرست

20-مشاوره و همدلی برای بیماران آسیب دیده

21- ایجاد گروه مجازی جهت جذب خیرین

22-افتتاح موسسه ناهنجاری های مادرزادی بنام موسسه محکم با هماهنگی واحد مددکاری در بیمارستان امام   


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0