امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

هر سازمان، شرکت، نهاد و کسب‌وکاری برای مدیریت درآمد، دارایی‌ها، اموال، هزینه و اسناد رویدادهای مالی خود نیازمند حسابداری است. بیمارستان‌ها و دیگر مراکز بهداشتی و درمانی نیز به چنین سیستمی برای مدیریت بهینه اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری درست برمبنای پردازش این اطلاعات نیاز دارند. دانش و سیستمی که چنین کارکردی را برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دیگر، ایجاد و فراهم می‌کند، حسابداری بیمارستانی نامیده می‌شود و دارای مراحل مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: تنظیم اسناد مالی توسط بخش امور مالی و حسابداری بیمارستان، درخواست خرید کالا و تجهیزات، رسیدگی به اسناد، ارسال اسناد به بخش اعتبارات یا صدور سند، ثبت اسناد، مشاوره‌های مالیاتی و طبقه‌بندی هزینه‌ها و درآمدها

بخش های زیر مجموعه امور مالی بیمارستان:

1- امور مالی بیمارستان                                               مسئول جناب آقای مجید دلفی حسنی

2- محاسبات و ترخیص                                               مسئول جناب آقای احمد روغنی

3- صندوق بیمارستان                                                مسئول  جناب آقای محمد نساروند

4- انبارهای تدارکات و تجهیزات مصرفی پزشکی                 مسئول جناب آقای مهدی پورافضل 

 5- انباردارویی بیمارستان                                            مسئول جناب آقای دکتر محمد بهشتی

6- بخش کارپردازی بیمارستان                                      مسئول جناب آقای سلمان دانش


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0