واحد رادیولوژی

نام انگلیسی:  Radiology

 

این واحد دارای سه زیر مجموعه شامل رادیولوژی اورژانس (دستگاه رادیولوژی دیجیتال و ماموگرافی)، رادیولوژی درمانگاه (دستگاه رادیولوژی دیجیتال)، رادیولوژی مرکزی (رادیولوژی دیجیتال و فلوروسکوپی) و دستگاه های رادیوگرافی پرتابل و CR می باشد.

 

تلفن های داخلی: 3680-3608-3322

 

موقعیت مکانی رادیولوژی درمانگاه :

واقع در ساختمان درمانگاه تخصصی

 

 موقعیت مکانی رادیولوژی مرکزی :

طبقه ی همکف روبروی بخش اکوکاردیوگرافی

 

موقعیت مکانی رادیولوژی اورژانس :

طبقه ی همکف واقع در اورژانس بیمارستان

 

ساعات خدمت دهی رادیولوژی درمانگاه : همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب غیر از روزهای تعطیل

 

ساعات خدمت دهی رادیولوژی مرکزی و اورژانس : شبانه روزی و همه روزه

 

اين بخش مجهز به سه دستگاه رادیولوژی دیجیتال DR، یک دستگاه رادیولوژی CR، یک دستگاه فلوروسکوپی، یک دستگاه ماموگرافی و یک دستگاه پرتابل دیجیتال و سه دستگاه پرتابل آنالوگ می باشد، که تقریبا قابليت انجام تمامی درخواست هاي رادیوگرافی را دارند از جمله:

انواع رادیوگرافی های روتین یا پرتابل

تمامي رادیوگرافی های تخصصی مثل IVP، باریم سوالو، باریم انما، باریم ترانزیت و.....

 

آمادگي هاي قبل از انجام رادیوگرافی:

در اين واحد كليه توصيه هاي ايمني و آمادگي هاي لازم بیماران جهت هر نوع رادیوگرافی اعم از ساده یا تخصصی توسط پرسنل پذيرش و به واسطه تحویل و پر كردن فرم مربوطه ارائه مي گردد.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0