نام بخش: درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی

 

نام لاتین بخش: specialty   and   subspecialty  clinics

 

تلفن داخلی: 3675

 

تلفن مستقیم : 06132215849

 

سرپرستار بخش: مجیدعیدی شیخ رباط

 

درمانگاه های فعال صبح: جراحی زنان و زایمان - گوارش - غدد- نفرولوژی - ریه - جراحی عمومی - جراحی سرطان –جراحی پستان- ارولوژی - گوش وجلق وبینی  - کبد وپیوند   -  پوست  -  قلب وعروق   - جراحی فک وصورت –داخلی  - نرولوژی  --ارتوپدی  - طب فیزیکی  - جراحی قلب  - عفونی   -روماتولوژی    - د رد  - جراحی پلاستیک           - انکولوژی زنان  - درمانگاه دیابت

 

درمانگاه های فعال عصر: جراحی زنان وزایمان - قلب - ارتوپدی - ارولوژی – داخلی - جراحی عمومی - عفونی - جراحی قلب - جراحی پلاستیک - ریه - نفرولوژی - اعصاب و روان - گوش وحلق و بینی – هماتولوژی

 

خدماتی که در درمانگاه ها انجام می پذیرد: معاینه و ویزیت -  گچ گیری  و پانسمان - هولترمانیتورینگ - تست ورزش - بازتوانی قلب - تست های ریوی  مانند اسپیرومتری   و متاکولین  و ارگواسپیرومتری - خدمات پوست مانند درآوردن میخچه و زگیل -  پاپ اسمیر و NST - نوارقلب -  اکوکاردیوگرافی - آنالیز پیس میکر - شنوایی سنجی - ساکشن گوش ودرآوردن جسم خارجی - بستن و بازکردن آرچ بار -  کشیدن بخیه - سنگ شکن - فیزیوتراپی - شاک وی  ولیزر پر توان - نوارعصب وعضله - فتوتراپی - تزریق داخل مفضلی - سونوگرافی EP

 

نوبت دهی درماتگاه های تخصصی  به دو شیوه تلفنی و اینترنتی  انجام می پذیرد:

تلفن های نوبت دهی عبارت است از: 32923988  -32923985   -32227245    -  32923986  -  32228247   -   32923987

 

سایت اینترنتی نوبت دهی :   enobat.ajums.ac.ir

 

درمانگاه های  زنان ومامایی – قلب وعروق  و موارد پیگیری بعدازعمل در درمانگاه های جراحی وهمچنین به بیماران سالمند و ناتوان درصورت  لزوم نوبت حضوری داده می شود.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0