اتاق عمل آنژیوگرافی

 (cath lab)

 

واقع در طبقه اول بیمارستان

 

تلفن های داخلی: ۳۳۲۵

ریکاوری: ۳۳۲۸

اتاق کنترل: ۳۳۱۳

تلفن مستقیم: ۰۶۱۳۲۲۲۶۷۲۱

 

رئیس بخش:  دکتر عادل

سرپرستار: کریمی

تعداد اتاق عمل  ۲

 

خدماتی که دراتاق عمل آنژیوگرافی ارائه میشود:

اقدامات تشخیصی و درمانی برای عروق قلب ومحیطی ( عروق اندام های تحتانی و فوقانی و شریان کلیه و....)

تشخیص و درمان اختلالات ضربان  قلب (آریتمی)

 تعبیه انواع ضربان ساز (پیس میکر)

 درمان های غیرجراحی برای دریچه های قلبی نظیر باز کردن تنگی دریچه میترال و پولمونر با بالون

تشخیص و درمان بیماری های مادرزادی قلب از جمله بستن سوراخ بین دهلیزی

 

برنامه زمانی ارائه خدمات اتاق عمل آنژیوگرافی:

۸ صبح تا ۸عصر بیماران الکتیو(غیر اورژانسی)

و۲۴ساعته تمام روزهای هفته جهت بیماران اورژانسی نظیر سکته قلبی یا دیگر موارد حاد قلبی

 

 

روال پذیرش بیمار:

 بیماران الکتیو ( غیراورژانسی) با دردست داشتن معرفی نامه از طرف پزشک معالج  صبح ها ازساعت ۸ تا ۱۳ بغیر از روزهای تعطیل به واحدپذیرش اتاق عمل آنژیوگرافی مراجعه نمایند.

آنژیوگرافی قلب نیاز به بیهوشی کامل ندارد و با بی حسی موضعی از طریق شریان دست و یاکشاله ران و با تزریق ماده حاجب  انجام میگردد.

 

درتمام طول عمل یک تیم که شامل پزشک و پرستار و تکنسین رادیولوژی  هستند، بر بالین بیمار حضور دارند و بیمار را از نزدیک کنترل و پایش می کنند.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0