رئیس اداره فناوری اطلاعات:  مهندس مهدی شیخ سلیمانی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس : 06132210697

شرح وظایف واحد : 

1) رسیدگی به کلیه امور مرتبط با سخت افزار از جمله ماشین های اداری، رایانه،عیب یابی،تعمیر و نگهداری و ...

2) رسیدگی به امور شبکه و HIS

3) رسیدگی به کلیه امور مرتبط با نرم افزار از جمله نصب ویندوز،اتوماسیون اداری و مالی، اینترنت و...


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0