دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

   

  بیانیه مأموریت

   

  مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز با بهره مندی از امکانات فراوان فراهم آمده توسط ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم بیمارستان و کادر مجرب و توانمند و با بکارگیری خرد جمعی در نظر دارد بستری مناسب جهت توانمند سازی و ارتقای پژوهش های بالینی و کشف استعدادهای ناب در جنوب کشور فراهم آورد.

   

  بیانیه دورنما

   

  اخذ رتبه نخست در بین مراکز توسعه تحقیقات بالینی کشور و ایجاد الگوی مناسب برای سایر مراکز در منطقه.

    

  بیانیه ارزش‌ها

   

  • حفظ احترام ارباب رجوع
  • دقت سرعت کیفیت
  • روحیه همکاری
  • بهره گیری از خرد جمعی

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0