بخش ارتوپدی

  واحد : بخش ارتوپدی

   شرح وظایف : بخش ارتوپدی شامل بخش زنان و اطفال و مردان بوده و داری اتاقهای ایزوله مخصوص بیماران عفونی و نیازمند به شرایط ایزوله دارای اتاق معاینه ، گچ و پانسمان بوده و کلیه عمل های تروما ، شکستگی های ترمیم تاندون و کلیه عملهای ارتوپدی در بخش انجام می گردد.

   از شنبه تا 5 شنبه اتاق عمل برقرار بوده و عملهای ارتوپدی بطور مداوم انجام می گردد روزهای شنبه تا چهارشنبه عملهای در شیفت عصر به صورت کلینیک ویژه انجام می گردد و روزهای شنبه و چهارشنبه صبح درمانگاه های ارتوپدی برقرار می باشد.

   

  تجهیزات : انوار بار و تراکشن – مانکوبار – تشک مواج کیسه شن – اتاق ایزوله مخصوص بیماران عفونی – بخش زنان و مردان و اطفال – تورنیک – وزنه – پمپ انفیوژن – ساکشن وسایل CPR شوک

   

  پزشکان و اعضای هیأت علمی


  دکتر محمد فکور                                متخصص ارتوپدی

  دکتر ناصر صرافان                              متخصص ارتوپدی

  دکتر سید عبدالحسین مهدی نسب     متخصص ارتوپدی

  دکتر محسن خرمی                           متخصص ارتوپدی

  دکتر سید شهنام موسوی                  متخصص ارتوپدی

   

  مسئول بخش                  سرپرستار بخش                               شماره تماس داخلی

  دکتر فکور                                     خانم ترابی نژاد                                             3361 

    

   

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0