مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ،بیمارستان امام خمینی ره اهواز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ،بیمارستان امام خمینی ره اهواز
  تاریخچه و معرفی مرکز


  در سال 1306 اداره صحیه بلدیه در این استان بوجود آمد و در سال 1309 اولین پایه های بیمارستان دولتی اهواز در خیابان کاوه در اداره دبلدیه در دو اطاق با شش تخت بنا شد و بیمار بستری گردید.

  در سال 1311 محل بهداری و بیمارستان به ساختمان وسیعتری در خیابان سی متری منتقل گردید . تکامل اداره بهداری و بیمارستان ادامه داشت تا اینکه در سال 1314 بیمارستان فعلی با نام جندی شاپور در گورستان متروک شهر که در حدود 13 هزار متر مربع مساحت داشت بمنظور ساختمان محل بهداری در اختیار بهداری استان گذارده شد و در سال 1318 این بیمارستان با نمای سنگی تکمیل گردید.

  در سال 1318 تا دی ماه 1346 این بیمارستان در اختیار بهداری کل استان خوزستان بود و از سال 1347 جهت ایجاد تسهیلات لازم در طریق آموزش کادر پزشکی این بیمارستان رسماٌ به دانشگاه علوم پزشکی تحویل گردید که تا آن سال دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی خود را جهت آموزش های لازم به تهران و خارج کشور می فرستاد.

  این بیمارستان از نظر جغرافیایی در ظلع شمالی شهرستان اهواز در انتهای خیابان آزادگان قرار گرفته است .

  بمیارستان جدید که هم اکنون در حال فعالیت می باشد در سال 1352 توسط یکی از افراد خیر پایه گذاری شد و به دانشگاه تحویل گردید لاکن به دلایل مختلف ادامه بنای پروژه متوقف شد تا اینکه مجدداٌ در سال 1365 عملیات ساختمانی آن شروع شد و عاقبت در سال 1380 تکمیل و راه اندازی گردید.

  این بیمارستان در حال حاضر داراری بخش های فعال گوش حلق بینی ، پوست ، جراحی فک و صورت ، نازائی ، زنان ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نفرولوژی ، غدد ، ریه ، جراحی عمومی ، جراحی اطفال ، توانبخشی ، طب فیزیکی ، آندوسکوپی ، آنژیوگرافی ، ICU ، CCU ، NICU  ، اتاق عمل های جنرال ، اتاق عمل قلب ، اتاق عمل چشم ، اتاق عمل آنژیوگرافی می باشد.

  اروژانس این بیمارستان یکی از فعالترین اورژانس های جنوب غرب کشور می باشد که دارای واحد بیماران سرپایی ، ححاد ، جراحی ، قلب ، زنان ، ارتوپدی ، گوش حلق بینی ، تزریقات ، نوار قلب ، اتاق عمل حوادث و دیگر واحدهای اورژانس می باشد.

  درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی این مرکز نیز دارای بیش از پنجاه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

   


  جهت استفاده از بیرون دانشگاه

  V5.1.0.0